Returnering af varer

RETURNERING AF VARER INDEN FOR 14 DAGE

Hvis du er forbruger, har du i henhold til § 1829 i Civil Code (lov nr. 89/2012 Coll.), ret til at returnere de kobte varer uden at angive en grund inden for 14 kalenderdage fra datoen for modtagelsen af gods. Du har ogsa ret til at afgive en ordre over internettet med personlig afhentning i en af ​​vores fysiske butikker.


Hvis du ikke er forbruger, altsa kober varer som led i din virksomhed eller ivarksatteraktivitet (som afgores af nummeret pa id-nummeret pa kobsdokumentet), har du ikke fortrydelsesret, da loven ikke sorge for denne mulighed.

HVOR OG HVORDAN MAN RETURNERER VARERNE

Du kan udove din ret til at returnere varerne skriftligt ved at fortryde kontrakten og sende varerne til den adresse, der er angivet pa fakturaen.

Pak de returnerede varer godt ind, sa de ikke bliver beskadiget under transporten.

Gendan venligst varerne til deres oprindelige stand, hvis det er muligt, for at undga en eventuel reduktion af tilbagebetalingen med omkostningerne ved at genoprette varerne til deres oprindelige stand.

Vi sender pengene for varerne til din bankkonto sa hurtigt som muligt, senest 14 dage efter fortrydelse af kontrakten, dog ikke for de returnerede varer er leveret tilbage til vores reklamationsafdeling (eller for du beviser, at den returnerede varer er allerede sendt til os). I dette tilfalde er omkostningerne ved returnering af varerne pa kobers side.

Herunder kan du downloade et eksempeldokument til forbrugerens fortrydelsesret fra kobskontrakten, som du udfylder med dine oplysninger og sender pa forhand eller sammen med varerne.

GODT AT VIDE

Emballage er ikke nodvendigt
Emballagen er ikke genstand for kobet eller en del af den kobte vare. Ikke desto mindre er WWW.ATAKT.DK berettiget til refusion af de faktisk afholdte omkostninger ved returnering af varerne. Disse omkostninger vurderes altid individuelt og debiteres som sadan kunden og modregnes i mangden af ​​returnerede varer.

Du kan prove varerne
, men de bor ikke vise tydeligt slid. Varerne kan bruges, men det er nodvendigt at tanke pa de omkostninger, der vil vare WWW.ATAKT.DK at genoprette varerne til deres oprindelige stand, og som kan vare nodvendige for betaling.

Du undgar at opkrave disse gebyrer, hvis du selv genopretter varerne til deres originale stand (rengoring, montering, korrekt emballering osv.) Med hensyn til varernes mangfoldighed handteres hvert tilfalde af fortrydelse af kontrakten individuelt.

Eksempel: En kunde bestiller og kober en printer, satter den i drift derhjemme, printer et foto og oplever, at printeren ikke lever op til kravene. Han havde dog allerede brugt det og startet blakket, der fulgte med den. Intet gar tabt, brugen ophaver ikke retten til at fortryde kontrakten, men forbrugeren skal betale for det forbrugte materiale.

Overholdelse af 14 dages fristen
For at overholde fristen er det afgorende, hvornar fortrydelsesretten sendes. . Fortrydelsesfristen anses saledes for opretholdt, hvis forbrugeren under fortrydelsesretten sender en meddelelse til den erhvervsdrivende om, at han fortryder aftalen.

Fristen for fortrydelse af aftalen varer 14 kalenderdage, ikke arbejdsdage, og begynder den naste kalenderdag efter, at forbrugeren har modtaget varerne.(f.eks. hvis kunden overtager varen fredag, regnes fortrydelsesfristen fra lordag inklusive).

Du kan sende en fortrydelsesret fra kontrakten elektronisk til e-mailadressen info@msbox.cz

Sa hurtigt som muligt efter at have sendt denne fortrydelse, skal du aflevere de kobte varer til os. I dette tilfalde er der ikke ret til godtgorelse af de nodvendige omkostninger forbundet med transport af varer til salger.

HVILKE DOKUMENTER SKAL VEDLAGGES?

Vi anbefaler, at du altid vedlagger de returnerede varer et dokument, som bekrafter, at du har kobt varerne hos os og gor det nemmere for os at identificere varerne og anmodningen.

Den bedste mulighed er at sende forbrugerens fortrydelsesret fra kobsaftalen og kobsdokumentet, som du har modtaget til din e-mailadresse eller direkte med varerne. Herunder kan du downloade et eksempeldokument til forbrugerens fortrydelse af kobsaftalen.

HVILKE VARER KAN SLET IKKE RETURNERES?

Isar kan forbrugeren ikke fortryde kontrakten ved lov:

Undtagelser er tilfalde, hvor fortrydelse af kontrakten udtrykkeligt er aftalt.

KORT OVERSIGT TIL SIDST

HENT

MODELDOKUMENT - Forbrugerfortrydelse fra kobskontrakter